Hej! 


Jag heter Madelene Sandmer och är hobbyfotograf, klassisk pianist, pianolärare och för närvarande basårsstudent på Chalmers tekniska högskola. 


Här hittar du min portfolio, mitt CV och kontaktuppgifter.